Gemeente start controle’s op illegale kamerverhuur

GRONINGEN – De gemeente Groningen gaat vanaf september actief controleren bij kamerverhuurpanden die onder de overgangstermijn vielen, na de vaststelling van de huivestingsverordening in 2015. In de verordening is geregeld dat kamerverhuurpanden met drie of meer bewoners, een onttrekkingsvergunning nodig hebben. Op 1 juli liep de overgangstermijn af. Tot die datum konden eigenaren vanuit de overgangsregeling nog een onttrekkingsvergunning aanvragen. Destijds kregen 1500 eigenaren die deze vergunning nog niet hadden, een brief. Wethouder Roeland van der Schaaf: “Uiteindelijk heeft 10%, zo’n 150 eigenaren, niet gereageerd. Zij kunnen na de zomer controle en eventueel handhaving verwachten.”

 

Onttrekkingsvergunning

In Groningen moeten panden waar drie of meer bewoners onzelfstandig wonen (kamergewijs) een onttrekkingsvergunning hebben. Deze vergunningen worden maar beperkt afgegeven op basis van een omgevingstoets. Van der Schaaf: “Op die manier houden we het aantal nieuwe studentenpanden in de hand en streven we naar kwalitatief goede en betaalbare kamers. Als bij controle blijkt dat er sprake is van verhuur van het pand zonder de benodigde onttrekkingsverguning, volgt een verzoek om het aantal bewoners terug te brengen. Dit kan betekenen dat bewoners op straat komen te staan. Als er geen gehoor wordt gegeven aan dit verzoek, kan een dwangsom worden opgelegd.”

 

Buiten beeld

In Groningen zijn meer dan 5000 onttrekkingsvergunningen verstrekt. De lijst met adressen staat op de gemeentelijke website. Het aantal studentenpanden is echter groter. Een aantal panden is namelijk niet vergunningsplichtig (met twee bewoners) en er is een aantal die de gemeente nog niet in beeld heeft, omdat bewoners niet staan ingeschreven op het adres. Naar schatting gaat het om zo’n 1000 panden. Ook bij deze panden wil de gemeente in de tweede helft van dit jaar nadrukkelijker gaan controleren en handhaven.

Door: Redactie Groningsnieuws